. Restylane
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]در سال 2003 ، تائيديهFDA را براي درمان خط خنده ( چين نازولبيال ) گرفت . اين[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] پوستي از تخمير كشت هاي باكتريايي استرپتوكك اسبي بدست مي آيد . اين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] حاوي تقريبا 100،000 ذره در ميلي ليتر مي باشد mg/ml) 20 ) . اين ذرات با استفاده از اتصالات اتر ، بطور متقاطع به هم متصل مي باشند و در نتيجه يكي از سفت ترين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مي باشد.
اين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] براي اصلاح موارد زير بكار مي رود :
A. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ( چين هاي نازولبيال )
B. خطوط Marrionette ( خطوطي كه از گوشه لب به طرف چانه كشيده مي شوند )
C. ناودان اشكي Tear Troughs
D. خط اخم
E. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
F. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
G. كاهش خطوط ناحيه پيشاني
H. از ساير موارد كاربرد اين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مي توان به اصلاح دفورميتي هاي بيني و غبغب اشاره كرد.
مدت زمان ماندگاري Restylane در لبها 3 تا 6 ماه و در ساير نقاط صورت 6 تا حاكثر12 ماه اســـت .
B. Perlane
اين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] پوستي مشابه Restylane مي باشد جز آنكه حاوي ذرات [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بزرگتر است . اين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] براي اصلاح چين هاي عميق تر نظير چين نازولبيال ( خط خنده) مناسب مي باشد ،
همچنين براي [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مناسب است . علاوه بر آن بعضي از پزشكان با تجربه بـراي
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اين فيلر را به Restylane ترجيح مي دهند . مدت زمان اثر اين فيلر پس از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در اكثر بيماران 6 تا 12 ماه مي باشد .


C. Juvederm
Juvederm در سال 2006 تائيديه ‌FDA را گرفت ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] يك [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] غير حيواني پايدار شده است . در حال حاضر 2 نوع Juvederm وجود دارد .
A ) Ultra B ) Ultraplus
در هر 2 نوع ميزان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]mg/ml 24 مي باشــد ا ما در Ultralplus ميـــزان Cross-linking بيشتر است . [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]يك ژل همولــوگ اســت و بالاتــريـن ميـــزان Cross-linking را در بين [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دار است . و در نتيجه قوام يكدســــت دارد. Juvederm نياز به نگهداري در يخچال و تست پوستي قبل از �%A