سلام دوستان من طرفدار هیچ تیمی نیستم فقط دوستداره تیم ملی وکشورم