مشاوره کودک لجباز

مشاوره کودک لجباز:نه گفتن شما به کودکان گاهی باعث می شود فرزندانتان احساس بی کفایتی کنند و منزوی و ترسو بار بیایند.و در هیچ کاری اعتماد به نفس کافی برای تصمیمی نداشته بشند.در حقیقت این همان لجبازی کودکانه است که آنها با شما پیش می برند.
شیوه های نه گفتن به کودکان:

در طول روز شاید مجبور باشید بارها به فرزندتان نه بگویید.”این کار را نکن” “دست نزن” “آنجا نرو”و… نه گفتن اصلی ترین روش پدر مادر ها برای هشدار دادن به فرزنداشنان است اما واقعیت این است که شما نمی توانید در یک روز هرچقدر که دلتان خواست نه بگویید و فرزندتان را از انجام کاری منع کنید.نه گفتن شما حد مرز دارد.درست مثل اینکه تعداد مشخصی کوپن داشته باشید.که بخواهید آنها را در طول روز خج کنید.کودکان در اثر لجبازی سبب چه پیامد هایی می شوند؟

وقتی زیاد به فرزندانتان نه می گویید چند اثر بد ایجاد می کنید. در درجه اول کودکتان را لجباز بار می آورید.کودکی که زیاد نه می شنود تصمیم می گیرد برای اثبات استقلال و درستی رفتارش کاری را از آن منع شده انجام دهد.مشاوره چه کمکی به این کودکان می کند؟

در حقیقت مشاوره کودک اول برای والدین می باشد تا طرز برخورد با این کودکان را یاد بگیرند و سپس نحوه تربیت کودک.کودکان در یک سنینی نیاز به تنبیه کم دارند.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]اگر در تنبیه کردن بیش از اندازه عمل کنید سبب ایجاد ترس در فرزندتان می شود.از جهت دیگر کودک موجود ی ضعیف و سراسر احتیاج است ،والدین موجوداتی[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]نیرومند تر و برآورنده حاجات و نیازمندی های کودک اند و این خود موجب پیدایش ملاحظات و قبول بده و بستانهاست.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

تماس دائم کودک با والدین مخصوصآ در سالهای اولیه که سنین تکوّن و تشکیل شخصیت است بر این مسآله و امر دامن میزند و کودک را بصورت در بست در اختیار والدین قرار میدهد و او روزی بخود میآید که در می یابد لااقل 70 درصد اخلاق و رفتارش از والدین بدست آمده است.شما عزیزان برای دریافت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به صورت تلفنی می توانید با مشاوران اول مشاور تماس بگیرید.و بالاخره جهت دیگری را هم دراین تآثیر گذاری میتوان برشمرد و آن اینکه محیط خانواده محیطی اجتناب ناپذیر است .کودک ناگزیر است در آنجا زندگی و رشد کند.با والدین و اعضای خانواده درارتباط باشد .این ارتباط تا چند سال صورت انحصاری دارد .او نا گزیر است رفتار و کردار خود را بر اساس مدلی بسازد که برای او طراّحی کرده اند .او والدین خود را می یابد که هر چه بخواهند به او میدهند و یا از او میستانند ، هر عملی را که بخواهند انجام میدهند او نا گزیر است که آنها را مقتدای خود بشناسد و سخن آنان را وحی منزل بپندارد.رشد و تربیت فرزندانمان در مرحله اول از رفتارهای ما در خانه و خانواده شکل می گیرد.بهتر است برای تربیت کودک از نکات مشاوره ای و تخصصی استفاده کنید که تا در آینده فردی موفق و کامل شود.