«[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] » یک کمپانی ساعت سازی لوکسِ سوییسی است که در سال 1976 در ژنو تاسیس شد.
این شرکت، یک کمپانی خانوادگی است که توسط رمون وی(2014-1926) تاسیس شد و اکنون توسط پسرخوانده اش Olivier Bernheim و دو پسرش Elie و Pierre Bernheim مدیریت می شود
«رِمون وِی Raymond Weil » یک کمپانی ساعت سازی لوکسِ سوییسی است که در سال 1976 در ژنو تاسیس شد.
این شرکت، یک کمپانی خانوادگی است که توسط رمون وی(2014-1926) تاسیس شد و اکنون توسط پسرخوانده اش Olivier Bernheim و دو پسرش Elie و Pierre Bernheim مدیریت می شود.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با محصولات این برند در کنار شماست.