سلام
چطور می توان در سرویس ایمیل مارکتینگ mailchimp
همانند mailerlite از آتو میشن استفاده کنیم
باتشکر