مقاومت بالایی در برابر فشار آب از خود نشان میدهند
در برابر مواد شیمیایی و نفتی مقاومت بالایی دارند البته این نوع
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها سفارشی هستند.
مقاومت بالایی در برابر PH قلیایی و یا اسیدی دارند
در محل پروژه نصبشان آسان است
بسیار منعطف هستند
این نوع [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با بتن درگیری خوبی دارند.
در اشکال ظاهری تنوع زیادی دارند
زمان عمر بتن با
زمان کارایی اش برابر است
در جهات عرضی و طولی کشش خوبی دارد