[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خرگوش با دو میل


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


وسایل مورد نیاز برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]:
کاموای قهوه ای رنگ
• کاموای زرد کمرنگ
کاموای قهوه ای روشن
کاموای سبز رنگ
• کاموای سفید رنگ
کاموای زرد پررنگ
• کاموای سبز پررنگ
کاموای صورتی چرک
کاموای سیاه رنگ
• میل شماره 3 یک جفت
• پشم شیشه جهت پر کردن داخل عروسک
کاموا باید به گونه ای باشد که 26 دونه در 36 ردیف با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

توضیح [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]:
هر جا که گفته شده یکی اضافه کنید منظور این است که دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
آموزش بافت بدن عروسک

20دونه با رنگ قهوه ای گردن سربیاندازید و 10 رج ساده ببافید

آموزش بافت سرشانه ها
رج افزایشی 1: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار، شش تا زیر, (یکی اضافه کنید) چهار بار، سه تا زیر، (تعداد دانه ها 28)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید, یکی زیر) چهار بار، شش تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر)چهار بار، سه تا زیر (تعداد دانه ها 36)

سه رج ساده ببافید

رج افزایشی 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها. (تعداد دانه ها 48)

بعد 25 رج ساده ببافید

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ران
رج افزایشی 1: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 60)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 72)

سه رج ساده ببافید

رج افزایش 3: ده تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 8 ت ازیر (تعداد دانه ها 84)

بعد 27 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (2 تا زیر، دو تا یکی، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 70)

بعد 5 رج ساده ببافید

رج کاهشی 2: (2 تا زیر، دو ت ایکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 56)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 3: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 42)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 4: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 28)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 5: (دو تایکی) تا انتها (تعداد دانه ها 14)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


امیدوارم لذت برده باشین


منابع:[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]