ساخت پاکت نامه فانتزی

کاغذ اندازه مناسب
چسب 1 عدد
قیچی 1 عدد
خط کش 1 عدد
مراحل انجام کار:

1 :در مرحله اول[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] لازم است شما کاغذ خود را انتخاب کنید .به شخصه معتقد هستم هرچقدر این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و این مرحله زیباتر و جذاب تر انتخاب شود نتیجه نهایی آن جذاب تر خواهد بود.برای مثال میتوانید از تکه های اضافی کاغذهای دیواری که معمولا در منازل پس از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اضافه می آید استفاده کنید .معمولا طرح و نقش این کاغذ های دیواری [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]بسیار جذاب و زیبا هستند .کاغذ را به شکل یک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]بزرگ برش بزنید .ابتدا پشت کار را خط رسم کنید تا قلب شما درست و صاف در آید سپس برش بزنید مانند آنچه که در عکس میبینید .به خطوط تای کاغذ توجه کنید !میتوانید برای زیباتر تا خوردن خطوط از خط کش استفاده کنید تا حاصل نهایی کارتان کج و .. در نیاید .

منابع:
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]