[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

این موزه بعد از باسزای به یک مکان جذاب برای بازدید کنندگان به همراه کودکان تبدیل شده است. سرتاسر این موزه رنگ و جاذبه با کشتی هایی از نوع بادبانی که در قرن هفتم در کنار اسکله که جاذبه هایی مدرن آن ها را همراهی میکنند.در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، گردشگران به درک تاریخچه هلند و ملت قدرتمند کوچک آن پی میبرند.این موزه یکی از بهترین موزه های ملی است که در رتبه اول [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] قرار گرفته است.