[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]یک نهر آب شور می باشد که در شهر دبی واقع شدهاست. این پارک در پناهگاه حیات وحش راس الخور به پایان می رسد. بعضی از منابع میگویند که این نهر تا العین گسترش یافته بوده است و اینکه یونانیان باستان آن رارود زارا می خواندند. از نظر تاریخی، این نهر، شهر را به دو بخش اصلی تقسیم میکرده: دیره و برّ دبی. در کنار برّ دبی بود که اعضای قبیله بنی یاس در قرن 19امساکن شده و سلسله المکتوم را تاسیس نمودند. در اوایل قرن 20ام، این نهر، گرچه درآن زمان از حمل و نقل در مقیاس بزرگ ناتوان بود، ولی به عنوان یک بندر کوچک برای کشتیهایی که از هند یا جنوب آفریقا می آمدند به شمار می رفت. اگرچه به خاطر جریانکنونی مانع ورود کشتی ها شد، این نهر به عنوان یک عنصر مهم در شکل گیری بخش تجاریدبی باقی ماند و تنها بندر یا لنگرگاه شهر شد. صنعت صید مروارید دبی، که بخش اصلیاقتصاد شهر را تشکیل می داد، اساسا بر مصارف آن در نهر، قبل از اختراع مرواریدپرورشی در دهه 30 میلادی بنا شده بود. ماهی گیری همچنین یک صنعت مهم در آن زمان بهشمار می رفت و آن هم درامتداد نهر واقع شده است که آب های گرم و کم عمق آن انواعمختلف حیات دریایی را حمایت کرده است. کشتی های استفاده شده برای اهداف ماهی گیریهم کنار نهر ساخته شده است. اهمیت نهر به عنوان سایت فعالیت های تجاری، توجیهیبرای معرّفی بهبود ها و دادن مجوّز برای ترانزیت کشتی های بزرگ، در کنار تسهیلبارگیری و تخلیه بار بود. این کار باعث شد تا در سال 1955 برنامه ای برای توسعهنهر که شامل لایروبی مناطق کم عمق، ساخت موج شکن ها و توسعه ساحل آن بود در نظرگرفته شود تا آنجا را تبدیل به یک اسکله مناسب برای بارگیری و تخیله بار محمولههای دریایی نماید. این نهر برای اوّلین بار در سال 1961 لایروبی شد تا به کشتی هااجازه دهد همیشه از طریق نهر گذر کنند. اینجا بار دیگر در دهه های 60 و 70 لایروبیگشت تا بتواند لنگرگاهی برای کشتی های محلّی و ساحلی تا حدود 500 تُن باشد.لایروبی باعث ایجاد ترافیک کالایی مستمر، مثل توسعه صادرات مجدد شد و به دبی برتریخاصی نسبت به شارجه، که دیگر مرکز تجارت بزرگ منطقه در آن زمان بود، بخشید. پلالمکتوم، اوّلین پلی که برّ دبی و دیره را به هم متّصل می کند در سال 1963 ساختهشد. گرچه اهمیت نهر به عنوان یک بندر با توسعه بندر جبل علی کاهش پیدا کرده بود،بندر های کوچک تری مثل بندر سعید، به بقا در کنار نهر ادامه دادند و امکاناتترابری در بندر را برای تاجران منطقه و شبه قارّه فراهم نمودند. برای بازدید ازاین مکان زیبای تفریحی با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]در ارتباط باشید. از ساختمان های قابل اشاره در کنار بخش دیره نهرمی توان برج های دوقلو دیره، برج خور دبی، شرایتون خور دبی، بانک ملّی و اتاقبازرگانی را نام برد. در طرف دیگر پل المکتوم و در امتداد نهر، شما پارک خور دبیرا خواهید یافت که یکی از بزرگترین و بهترین پارک های این شهر به حساب می آید. ایننهر همچنین خانه باشگاه قایق رانی و گلف خور دبی است که از زمین گلف با 18 سوراخ،باشگاه، مناطق مسکونی و هتل پارک حیات شکیل شده است. اوّلین ورودی نهر به داخل دبیدر کنار کرنیش دیره و مناطق جنوبی الراس در کنار منطقه شندغه در دبی غربی بود. سپسبه سمت جنوب شرقی و به طرف قسمت اصلی ادامه یافت، از بندر سعید و پارک خور دبی گذرکرد. پایان طبیعی نهر در پناهگاه حیات وحش راس الخور، در 14 کیلومتری منبع اصلی اشدر خلیج فارس می باشد. شکل سنّتی حمل و نقل بین بخش شرقی و غربی دبی از طریق نهربه وسیله قایق های مخصوصی به نام به نام ابراس(abras) صورتمی گرفت که همچنان هم در دبی مشغول به فعالیت می باشند. بعلاوه، بخش های شرقی وغربی به وسیله چهار پل(پل المکتوم، پل قرهود، پل بیزینس بی و پل معلّق) و یکتونل(تونل شندغه) به هم متّصل می شوند. محل های عبور معابر فعلی، به ترتیب از شمالغربی به جنوب شرقی: ● پل شندغه ● پل المکتوم ● پل معلّق(موقّتی، قرار است در آیندهبا "لبخند دبی" تعویض شود.) ● پل قرهود ● پل بیزینس بی معابرآینده/برنامه ریزی شده: ● لبخند دبی(قرار است جایگزین پل معلّق شود.) ● پل شیخراشد بن سعید(قرار است به الجدّاف و بر دبی متّصل گردد.) ساخت و ساز ها در دهه اوّل2000 در سپاتمبر 2007، بخش اضافی 484 میلیون درهمی(132 میلیون دلاری) به پایانرسید که در حال حاضر فقط در جنوب هتل متروپولیتن در خیابان شیخ زائد پایان میپذیرد. بخش 2.2 کیلومتری نهایی قرار است تا از خیابان شیخ زائد در مسیر شمالی گذرکرده، پارک صفا را پشت سر گذاشته و سپس از جمیرا 2 رد شود. انتظار می رود اینکانال راه خود را از پارک ساحلی جمیرا، جایی که به سواحل خلیج فارس می رسد، ادامهدهد. بازدید از این منظقه پیشنهاد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]به مسافران عزیز می باشد. در فوریه 2009، گزار شدکه آماده سازی مرحله پایانی گسترش و توسعه "در مراحل پایانی" خود به سرمی برد. این توسعه، بخشی از برنامه ساخت و ساز و گسترش بیزینس بی می باشد. بهعلاوه، یک پروژه جدید شامل هفت جزیره که به تالاب ها شناخته می شوند قرار است درنهر دبی ساخته شود. بخش مرکزی این پروژه، برج های دبی خواهند بود که بلند ترینشان400 متر ارتفاع خواهد داشت، در حالیکه سایر برج ها از 300 متر بلند تر خواهند بود.سه پل اضافی دیگر هم جزو برنامه های ساخت و ساز نهر است که شامل پل هفتم، پل شندغهو پل پنجم می باشد.