بهینه سازی تصاویردر طراحی سایت

در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]وطراحی پرتالوبهینه سازیآن ها تصاویر بخش زیادی از صفحات[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]شما را شامل می شوند.بنابراینسئو سایتتصاویر برایموتورهای جستجواز اهمیت بسیار زیادی دارد.
توانایی alt در یک تگ تصویری این توانایی را برای شما به ارمغان می آورد تا توضیحی جایگزین را برای یک تصویر بنویسید. در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]وطراحی پرتالو طی مراحلبهینه سازیآن ها اگراین تصاویر در صفحات[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]شما بالا نیاید ، این توضیحات خودکار جایگزین تصاویر می شوند و این تصاویر به توسطموتورهای جستجوخوانده وتجزیه و تحلیل خواهند شد.
درطراحی سایتوطراحی پرتالوقتی از یک تصویر به عنوان یک لینک استفاده می شود متن های نوشته شده در alt از اهمیت خاصی برخوردار خواهند شد و نشانگر محتوای صفحه لینک شده است.
موتورهای جستجوی تصاویر مانند گوگل یا یاهو از این توضیحات برای بهتر شدن جستجو استفاده می کنند.
در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]وطراحی پرتال، تصاویر را در زیر شاخه های مخصوص ذخیره کرده و از فرمت های استاندارد استفاده کنید
برای ایجاد یک ساختار مناسب ،سعی کنید تصاویر را در یک زیرشاخه ی جداگانه ذخیره کرده وحتما" از فرمت های استاندارد در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]وطراحی پرتالخود استفاده شود.از نام و توضیحات در خور برای تصاویر خود استفاده کنید.استفاده ی مناسب از دسته بندی، نام گذاری و توضیحات تصاویر درطراحی سایتوطراحی پرتالبه توسطموتورهای جستجو،مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت . از اسامی و توضیحات کوتاه،اما کاربردی استفاده کنید.
برای نام گذاری تصاویر از این قاعده پیروی کنید.حرف اول کلمه ی اول کوچک و در کلمات بعدی از حرف اول بزرگ استفاده نمایید :
EX) noNegarPardazesh.jpg , productName.gif

در راستای بهینه سازی سایت،طراحی وب سایتوطراحی پرتالجدا" از انجام موارد زیر اجتناب کنید :
استفاده از نامهای معمولی و عمومی برای تصاویر ( image.jpg , pic.gif ,1.jpg ) چون درطراحی وب سایتوطراحی پرتالحجم بسیار زیادی از تصاویروجود دارد باید دقت بیشتری نامگذاری تصاویر داشته باشید.
استفاده از نامهای بلند و مفصل
پر کردن بیش از حد توضیحات تصاویر درطراحی وب سایتوطراحی پرتالتوسط کلمات کلیدی و غیر مرتبط
استفاده از توضیح طولانی به عنوان یک حقه
استفاده از تصاویر به عنوان لینک های دسترسی مهم و منو دروب سایت
استفاده از توضیح تصویر هنگام استفاده از تصاویر به عنوان لینک