آیا تا به حال با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سفر کرده اید؟ ایا می دانید که در این سفر چه بازی هایی پر هیجان است؟ بدون شک یکی از هیجان انگیز ترین تفریحات در دنیا ، پرش امن ازارتفاع ، یا همان، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است . در بانجیجامپینگ ، که نوعی ورزش نیز محسوب می شود ، هر شخص به یک نقطه بلند می رود ، پاهایا بخشی از بدن وی را با طناب های مخصوصی می بندند و آن فردا از ارتفاع به پایینمی پرد تا لذت و هیجان پرواز و سقوط بی خطر را تجربه کند . اگرچه عده بسیاری ازانجام این ورزش می ترسند ، اما بانجی جامپینگ همچنان طرفداران خاص خود را دارد وعلاقمندن به این تفریح بسیار هیجان انگیز و ترسناک روز به روز در حال افزایش است .از این رو در شهر دبی نیز یک مرکز بانجی جامپینگ تاسیس شده تا بتوان ادعا نمود کهتمامی تفریحات دنیا در دبی متمرکز شده است ! مرکز بانجی جامپینگ دبی در خیابان شیخزاید دبی واقع شده است . اگرچه امروزه مراکز بانجی جامپینگ در ایران و بسیاریشورهای دنیا احذاث شده است ، هنوز هم مرکز بانجی جامپینگ دبی علاقمندان زیادی رابه خود جلب می نماید . استفاده از بانجی جامپینگ دبی برای کلیه افراد واجد شرایطیعنی آقایان ، با نوان ، افراد بالای ۱۵ ،کسانی که سابقه بیماری های قلبی ندارند و … مجازاست . اگر شما نیز سفری با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در پیش دارید و مشتاقید هیجان پرشی امن از ارتفاع را تجربه کنید، حتما به مرکز بانجی جامپینگ دبی در کشور امارات متحده عربی مراجعه نمایید .البته بهتر است که از قبل یک یا چند پراش برای خود رزرو نمایید . قیمت هر بار پرش ازارتفاع در مرکز بانجی جامپینگ دبی ، برابر با ۳۴۰ درهم یا بیش ازآن است
.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]