[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
17 درصد پودری سفید رنگ است و از نظر اسیدی دارای خاصیت اسیدی ضعیفی می باشد. برای تولید
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
از واکنش اسید سولفوریک و محلول آبدار حاوی آلومینا یا همان هیدروکسید آلومینیوم استفاده می شود. آلومینیوم تقریبا در تمام بخش های صنعت کاربرد دارد. آلومینیوم خالص ، ضعیف است اما بر اثر ترکیب با عناصر دیگر آلیاژهای مفید گوناگونی را به وجود می آورد این آلیاژ ها اجزای مهم هواپیماها را می سازند. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]- [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] -[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]