فرآیند انتخاب همسر برای هر فرد بالغ و مجرد، می تواند یکی از مهمترین تصمیم های زندگی یک فرد دانست.در خصوص ازدواج، فرد در مرحله اول باید به بلوغ همه جانبه رسیده باشد، یعنی باید به بلوغ فکری، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی، بلوغ روانی و بلوغ شخصیتی دست یافته باشد.در خصوص بلوغ روانی باید گفت زمانی که فرد از رفتارهای غیرطبیعی فاصله می گیرد، دچار رفتارهای تکانشی و پرخاشگری نمی شود، تصمیم های ناگهانی نمی گیرد، خیلی زود از کوره در نمی رود و در اصل پس از تفکر و سنجش تصمیم می گیرد یا سخن می گوید در اصل به بلوغ روانی رسیده است.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]