سیستم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یک سیستم تصفیه فاضلاب زیرزمینی بسیار کارآمد و مستقل است. از آنجائیکه سپتیک تانک محل دفن فاضلاب خانگی می باشد، سپتیک تانک ساده ترین و ارزانترین روش جهت تصفیه طبیعی فاضلاب می باشد که تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی انجام میشود.


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دو جداره اسپیرال نیاز به فضای باز جهت هوادهی و جذب اکسیژن ندارد. از نظر طراحی و اجرا ساده و به همین دلیل قیمت آن مناسب و مقرون به صرفه می باشد. این سیستم معمولا در مناطق روستایی و یا جاهایی که پراکندگی جمعیت وجود دارد، استفاده میگردد .[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


سپتیک تانک پلی اتیلن می تواند بر اساس ابعاد مورد تقاضای کارفرما بصورت تولید در ابعاد خاص انجام گیرد . این یعنی آنکه سپتیک تانک پلی اتیلن می تواند بصورت مکعب مستطیل نیز تولید گردد . در این صورت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مطمئنا چیزی در حدود دو برابر سپتیک تانک پلی اتیلن با سطح مقطع استوانه می باشد چرا که گوشه ها در سپتیک تانک مکعبی بسیار خطرناک بوده و می بایست توسط پروفیل های پلی اتیلن تقویت گردد .


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


معمولا از سپتیک تانک ها برای فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود. بنابراین در اینجا روش محاسبه ظرفیت سپتیک تانک برای فاضلابهای بهداشتی آمده است . براساس استانداردهای BS6297 ظرفیت سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود .
V=2000+C×P
که در رابطه فوق V حداقل حجم سپتیک تانک برحسب لیتر، C سرانه تولید فاضلاب در هر شبانه روز برحسب لیتر و P تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر می باشد. بنابراین جهت تعیین ظرفیت سپتیک تانک مورد نیاز ابتدا باید حجم فاضلاب تولیدی روزانه را محاسبه نمود .حجم فاضلاب بهداشتی معمولا به تعداد افراد تحت پوشش بستگی مستقیم دارد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]