خسته نباشی دوست عزیزم به نظرم ادامه تایپیک خیلی مفید بود . اگر ادامه میدادین استفاده میکردیم.