مزیت‌های اصلی سازه LSFیکی از مزیت‌های اصلی سازه LSF، وزن کم آن است، پس بهتر است در انتخاب و به کارگیری مصالح سفت‌کاری و نازک‌کاری ساختمان از نظر وزن دقت شود و ترجیحاً مصالح سبک‌تر و کم ضخامت‌تر درنظرگرفته شود تا این ویژگی نقض نگردد. گرچه از لحاظ تکنیکی محدودیتی برای استفاده از انواع مصالح سنتی یا جدید و خشک وجود ندارد، لیکن دقت در انتخاب و حساسیت در اجرای آن از لحاظ مقدار (به طوری که بیش از میزان مورد‌نیاز نباشد) حائز اهمیت است.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]