درك نكردن صحيح از رفتار و گفتار يكديگر، نداشتن شناخت كافي از روحيات طرف مقابل و عاقبت بي*علاقگي و سردي نسبت به شريك زندگي خود همه و همه *دست به دست هم مي*دهد تا يك طلاق عاطفي را در زندگي زوج*ها به*وجود بياورد.طلاق عاطفي به سردي رابطه ميان زن و شوهر گفته مي*شود درواقع در اين رابطه ضعف ارتباط عاطفي زن و شوهر منجر مي*شود به سردي تمامي روابطي كه يك زوج مي*توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحي، جسمي، عاطفي و حتي گفتاري. وجود اين مشكل در يك رابطه باعث بي*مهري و كم شدن انرژي مثبت در خانواده مي*شود زوج*ها در بيگانگي دنياي يكديگر گم شده*اند و فقط براي هم حكم يك هم*خانه يا يك مصاحب كه به او عادت كرده*اند را دارند. اين افراد با فاصله*اي كه از لحاظ روحي و جسمي با يكديگر دارند خط قرمزهايي را براي همديگر مشخص كرده*اند و هركدام در خلوت خود ديگري را متهم مي*كند.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]