هنگامی که متوجه میشوید بیرون زدن دندانهای دائمی کودک دیر شده است، باید کودک را برای معاینه کامل و جامع بالینی و تصویر پرتوی ایکس نزد دندانپزشک ببرید. در حین معاینه شکل، رنگ، موقعیت و وضعیت دندانهای شیری به دقت ارزیابی میشود. این امکان وجود دارد که دندانهای شیری به استخوان جوش خورده باشند. این وضعیت آنکیلوز (ankylosis) نام دارد. آنکیلوز دندان مانع از بیرون زدن دندانها شده و باعث نهفته یا نیمه نهفته شدن دندانها میشود.شایعترین عامل تاخیر در بیرون زدن دندان دائمی عدم وجود این دندان است. دندان دائمی که در حالت طبیعی در زیر دندان شیری قرار دارد، ریشه دندان شیری را کنار زده و آن را شل و لق میکند. عدم وجود دندان دائمی در 2.5 تا 6.9 درصد مواقع اتفاق می افتد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]