شما برای انجام یک فرایند
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
باید مدل سه بعدی دیجیتالی آن قطعه و یا هرچیز دیگری را برای
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
آماده کنید. این چیزی است که به آن لایه لایه کردن حجم گفته میشود. لایه لایه کردن قطعه مورد نظر به پروسه تبدیل و تقسیم قطعه شما به صدها و یا هزاران لایه افقی گفته میشود که توسط نرم افزار مورد نظز انجام میشود.گاهی اوقات این پروسه لایه لایه کردن توسط نرم افزار مورد نظر دستگاه
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
انجام میشود و گاهی نیز شما نیاز به نرم افزار و یا ابزاری دیگری برای انجام این کار خواهید داشت. هنگامی که مرحله لایه لایه کردن جسم مورد نظر انجام شد ، شما نیاز به وارد کردن آن حجم به
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
دارید. این مرحله میتواند به وسیله USB ، SD card و یا از طریق Wi-fi انجام شود. که این موضوع طبیعتا به برند تجاری
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
شما بستگی دارد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]