هر چه سن کودک کمتر باشد، به جهت عدم اطلاع از درمان و روند آن، ترس وی از محیط بیشتر است و همکاری وی کمتر خواهد بود. به همین دلیل اغلب اعمال دندان پزشکی برای اطفال با بیهوشی انجام میگیرد، چیزی که اغلب والدین را نسبت به درمان دچار تردید می کند.باید اشاره کرد، که عدم همکاری کودک باعث کاهش کیفیت خدمات درمانی، تهدید فیزیکی برای دندان پزشک و کودک، و البته نتایج ناخوشایند روحی برای کودک می شود. ترس از دستگاه ها، دیدن افراد ناشناس، گرفته شدن محکم دست و پای کودک توسط دستیاران و والدین و در برخی موارد حتی بسته شده دست و پای کودک با کاور مخصوص، و دیدن کسی که با وسیله های ناشناخته و صداهای نامعلوم دائما وارد دهان او می شود، تاثیری بر روح کودک دارد که جبران آن گاه می تواند ناممکن باشد. به همین دلیل در این گونه موارد بیهوشی توصیه می شود.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]