[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کار جذابی است و همه ما که کودکی در اطرافمان داریم دلمان می‌خواهد در فواصل کوتاه از آنها عکس بگیریم. اگر دور از کودک‌ها باشید و ماهی یک بار آنها را ببینید متوجه تغییرات سریع و عجیب آنها می‌شوید. آنقدر که شما متوجه آن خواهید شد پدر و مادرها که نزدیک فرزندانشان هستند آن را شاهد نخواهند بود. تنها راه ثبت عوض شدن‌های تند و سریع کودکان عکس گرفتن از آنها است.

اما هر چقدر هم که خودتان عکاسی بدانید و موقعیت‌های گرفتن عکس را در خانه فراهم کنید، هرگز عکس‌هایی به کیفیت و زیبایی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] که کارشان به طور تخصصی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است نخواهد رسید. اگر از نظر پرداخت هزینه مشکلی ندارید، به جز روزهای مناسبت دار مانند تولد نیز برای عکاسی اقدام کنید، چون این تصاویر دیگر قابل تکرار نیستند.

اما مسئله‌ای که شاید مانع از اقدام پدر و مادرها برای عکاسی می‌شود، پیدا کردن [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است. خیلی از پدر و مادرها که تجربه‌ای هم ندارند نمی‌دانند بر اساس چه معیاری باید آتلیه مورد نظر خود را پیدا کنند. همین که آتلیه به منزل آنها نزدیک باشد آیا کفایت می‌کند؟ می‌توانید در ادامه چند ویژگی آتلیه‌های خوب را ببینید.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]