ساخت اسلحه سه بعدی در بازار سیاه اینترنتی با ۱۲ دلار با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
این روزا با وجود رونق بازار سیاه اینترنت با بررسی هایی که انجام شده است با هزینه ای در حدود ۱۲ دلار می توان اسلحه های سه بعدی با مدل های CAD در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تولید کرد.
زمانی که تکنولوژی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به صورت گسترده شکل گرفت و پیشرفت کرد و صنعت آن روز به روز توسعه پیدا کرد در رسانه های تلویزیون ، روزنامه و … پر شده بود از این که می توان اسلحه هایی گوناگونی با استفاده پرینت سه بعدی تولید نمود. اما با اینکه این موضوع خیلیا را به ترس واداشته بود اما بحران هایی با وجود پرینت اسلحه های گرم سه بعدی به وجود می آید.
با وجود شرایط فعلی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دارای تکنولوژی نمی باشد که بتواند اسلحه های گرم را تولید کند که توانایی انجام عملیات را دارا باشد.با این حال شاهد طراحی اسلحه هایی در بازار سیاه هستیم. طبق بررسی هایی جدیدی که از شرکت RAND CO انجام شده است تقاضای طراحی این نوع اسلحه ها با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در حال افزایش است.
ظاهر شدن اسلحه در بازار سیاه به وسیله پرینت سه بعدی در حال انجام است.
طبق تحقیقاتی که به وسیله ی RAND 811 انجام گرفته است دریافتند اسلحه های گوناگونی در بازار سیاه اینترنت وجود دارد. محققین به این موضوع پی بردند که ۴۲ در صد از فروش این اسلحه ها در بازار به اسلحه های گرم اختصاص دارد.
این اسلحه هایی که به وسیله [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به چاپ می رسند هرگز شناسایی نمی شوند و از دیگر ویژگی های آن ها قابلیت sharing آن می باشد. طبق یافته های این محققین چالش ها با تولید این نوع اسلحه ها بیشتر شده است. با توجه به تحقیقاتی که به عمل آمده است فروش فایل های CAD این نوع از اسلحه ها ۱۱ تا از صد اقلام موجود است.
چیزی که نگرانی را بیشتر می کند تولید این اسلحه های سه بعدی نیس زیرا اهمیتی ندارند اما قیمت کم این فایل های CAD باعث شده است نگرانی محققین را در باره ی تولید این نوع اسلحه ها بیشتر کند. در بازار سیاه در حالت عادی قیمت یک اسلحه معمولی تنها ۱۲۰۰ دلار می باشد اما قیمت اسلحه هایی که با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تولید شده اند فقط ۱۲ دلار می باشد.
حتی قابل پیش بینی است که تولید این اسلحه ها روز به روز فزونی یابد و به تدریج دیگر نتوان نوع واقعی آن با پرینت شده ی آن را تشخیص داد. فایل های CAD که مربوط به تولید اسلحه می باشند دارای چند اسلحه می باشند و حتی رونق آن از فروش اسلحه های معمولی بیشتر است.
نه تنها محدودیتی در این روش وجود ندارد بلکه انتقال فایل های CAD هم کار سختی نمی باشد. طبیعت ثابت نشده فناوری [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نکته اصلی و مهمی برای جلوگیری از توسعه این اسلحه ها در بازار سیاه می باشد.
با پیشرفت تکنولوژی موجود اما هنوز هم خطاهایی فنی و انسانی در حاشیه به چشم میخورد. اما این مورد را باید در نظر گرفت که محققین در تلاش اند تا این نکته را یادآوری نمایند که فایل های CAD نباید به راحتی در دسترس قرار گیرند.
با وجود این که پیشرفت فناوری بسیار در حال گسترش است باید تهدید تولید اسلحه را با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] جدی گرفت. ولی ترسی به خود راه ندهید نگرانی ازبابتی شروع می شود که از این پتانسیل برای ایجاد خطر استفاده شود. این فناوری با گسترش تولیدش موجب می شود هر مجرمی بتواند در خانه ی خود با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اسلحه نماید.