مهم ترین اصولی که در ترجمه یک متن باید رعایت شود توجه به محتوای آن است. ترجمه هر متنی با موضوعات مختلف اعم از ادبی، تاریخی و علمی با هم فرق می کند. نوع ترجمه به این که آیا کتاب است یا مقاله هم به ترجمه اثر میگذارد. ازپرکارترین ترجمه ها [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دانشجویی می باشد که هر دانشجو در هر مقطع تحصیلی با آن مواجه می شود. بهتر است دانشجویان خود به ترجمه متن خود بپردازند تا به آن متن تسلط کافی پیدا کنند اما بعضی ها به دلیل نداشتن دانش کافی در آن زبان و یا نداشتن وقت این کار را به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] محول می کنند. اما دانشجو باید این موضوع را در نظر داشته باشد که [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] چه ویژگی هایی دارد؟ 1-کیفیت بالای یک ترجمه از موردای مهم در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می باشد. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] این موضوع را باید در نظر داشته باشد که استفاده از شیوه حذف و اضافه یا شیوه های فنی دیگر که در حالت عادی در ترجمه استفاده می شود نباید در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] استفاده گردد. به دلیل این که دانشجو از این مقاله در پروژه تحقیقی خود یا حتی درس استفاده می کند که [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با حذف آن قسمت ممکن است همان نکته اصلی را حذف کرده باشد.2-از ویژگی های دیگر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می توان به تحویل به موقع و هزینه کم آن اشاره کرد. دو موردی که ذکر شد برای دانشجو از اهمیت بالایی برخوردار است به دلیل که توانایی پرداخت بالایی برای ترجمه ندارد و از طرفی می خواهد ترجمه اش در مدت کوتاه تحویل گردد.3-پشتیبانی از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]. زمانی که متن نیاز به ویرایش دارد باید [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] آن را ویرایش کند و دانشجو زمانی که ترجمه را تحویل گرفته آن را مطالعه نموده و به استاد خود تحویل می دهد، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]باید این ضمانت را به دانشجو بدهد که متن ترجمه شده در صورت اشتباه یا نقصی بدون در نظر گرفتن هزینه اضافی آن را اصلاح می کند.


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] -[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]