ترجمه در واقع نوعی ترجمه است که باید در آن قوانین و قواعد خاصی را رعایت کنید تا بتوان به آن
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
گفت. یکی از قوانینی که باید رعایت کنید این است که ترجمه مقاله به دلیل ماهیت مقاله کمه علمی است باید به صورتی ترجمه شود که روان و سلیس باشد و در ترجمه آن ابهامی وجود نداشته باشد.
نکته دیگری که باید در
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
رعایت کنید این است که باید حین
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
کلیه قسمت های مقاله از جمله چکیده و مقدمه و ... را به خوبی ترجم کنید و هیچ بخشی از ترجمه مقاله را جا نگذارید.
معمولا
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
به دو منظور انجام می شود اولی به منظور کسب اطلاعات جدید علمی است که باید مقاله های خارجی را از فارسی به انگلیسی ترجمه مقاله کنید و دومی که به منظور فرستادن مقاله برای چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجی است که باید مقاله خود را از فارسی به انگلیسی
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
کنید.
برای مورد دوم باید توجه داشته باشید که بیشترین سعی و تلاش خود را روی
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
بخش چکیده مقاله بگذارید زیرا اولین بخشی که توسط داوران مجلات خوانده می شود و توسط آن مقاله شما مورد قضاوت قرار می گیرد چکیده مقاله است که باید حتما به خوبی ترجمه مقاله شود.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]