وقتی که من برای اولین بار شروع به کار [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کردم، وعده دادم. قسم خوردم که یکبار دیگر این کار را انجام ندهم
. من به خودم وعده دادم که من هرگز یکبار دیگر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را نمی گیرم. می دانید. دستان بابا در اطراف شکم مادر به طوری مهربانانه قراردارد . هیچ چیزی در این عکس اشتباه نیست فقط شما باید خشم خود را برای این عکس کم کنید مخصوصا اگر بعد از ظهر باشد
موضوع این است که من نمیخواستم یک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] معمولی داشته باشم که هر مادری از فرزندان خود دارد.
که معمولا از اولین فرزند عکس های بسیار زیادی میگیرند(٩یا١٠تا) از فرزند دوم و سوم کمتر از آن و بیچاره فرزند چهارم که هیچ عکسی از او نمیگیرند و وقتی قرار است در مدرسه یا مهد کودک عکسش را روی برد بزنند مجبور به نشان دادن عکس برادر یا خواهر بزرگتر خود به عنوان خودش است.
من در جلسه ی اول [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خیلی آماده و با تعهد به این که عالی کار خواهم کرد، وارد شدم! من دوربینم را زودتر اماده کردم که مادر با حالتی هیجان زده و با سرگیجه، ، گفت: "وو! آیا می توانیم این کار را انجام دهیم که دست های پدرش دور شکم من قرار داشته باشد و دستانش را روی شکم من به حالت قلب دربیاورد ؟! »" من به قبول کردم چون عکاسی از این حالت کار سختی نبود و فقط ٢.٤ ثانیه طول میکشید. بس این کار را انجام دادم اما حدس بزنید که چه شد؟ من ازبسیاری از مدل ها و ژست های دیگر نیز عکس گرفتم اما عکسی که کمترین خریدار را داشت و کمتر مورد تحسین و توجه قرار گرفت همان عکس با فرم قلب بود!!!!

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] -[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] -[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]- [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]