افزونه تلگرام برای وردپرسم قطع شده علتش چیه؟ تو هر سایتی میپرسم کسی نمیدونه . به طراحش ایمیل و پیام دادم جواب نداد .کسی میدون راهنماییم کنه؟