Abstract(چکیده)

اولین قسمت در یک مقاله، چکیده است، چکیده تنها موردی است که بعد از نوشتن کامل مقاله آن را می نویسند به همین دلیل است که بهتر از همین روش در
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
استفاده کنیم یعنی ترجمه چکیده در آخر انجام شود. خصوصیت یه چکیده مقاله این است که به صورت گزارشی است وهمین اصل هم باید در ترجمه آن رعایت شود. هدف یک موضوع و روش های دسترسی به آن یا انجام آن یا نتیجه ای که از موضوع گرفته می شود همگی در چکیده جمع شده است. برای که این که ترجمه چکیده برایتان آسان شود آن را در آخر کار قرار دهید بعد از این به کل مقاله اشراف پیدا کردید این نکته ی مهمی در ترجمه مقاله است.

رعایت پاراگراف بندی و فرمتینگ
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید به همان صورت مقاله اصلی باشد زیرا هر پاراگرافی موضوعی خاص را در هر بخش بیان میکند.

مقدمه

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] برای این که تسلط کافی روی کل مقاله داشته باشد بهتر است مقدمه را با دقت مطالعه نماید زیرا باعث آشنایی کلی با موضوع می شود. در قسمت تاریخچه مترجم باید به مواردی که به آن رجوع شده است توجه نماید. برای ذکر مرجع باید حتما از زبان لاتین یا فارسی استفاده کرد. مثلا وقتی نام فردی به صورت لاتین در یه قسمت برای ترجمه به کار می برید آن را در کل مقاله اعمال نمایید.

فرضیه در مقاله

از موارد مهمی که در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید بسیار رعایت شود در ذکر فرضایت است زیرا بنای اصلی مقاله بر پایه فرضیه است. در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بهتر است اختصارات فرمول ها را در ترجمه بیاورید و حتما در آوردن متغیرها در ترجمه دقت کافی را داشته باشید، اختصاراتی که برای فرمول ها به کار می برید به صورتی باشد که برای مخاطب قابل فهم باشد.


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]