معرفی شهر ایج:ایج نام یک شهر در جنوب شرقی استان فارس می باشد . شهر ایج یکی از شهرهای شهرستان استهبان می باشد. فاصله ایج
تا شهرستان استهبان 35 کیلومتر می باشد. و فاصله آن تا شهر شیراز 209 کیلومتر می باشد .
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
سابقه تاریخی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]:

نام اصلی این شهر در قدیم ایگ بوده است . علامه دهخدا درباره ایگ می گوید: ایج در اصل ایگ بوده است که بعد از

تصرف اعراب اسم آن به ایج تغییر می کند. که در فارسی باستان معنی قلعه می دهد . ایج در قدیم شهری معروف بوده
است چند صد سال پایتخت شبانکاره بوده است .
در جستجو های باستانی سرستون هایی شبیه به سرتون هایی که در تخت جمشید وجود دارد در این منطقه پیدا شده است
این شهر در قدیم بسیار معروف و معتبر بوده است هم اکنون قلعه دارالامان بسیار مشهور می باشد و همچنین آب انبار ها
مشهور به چهل برکه و دیوار های سنگی و حوضچه های فراوان در این منطقه وجود دارد.
دکتر جمشید صداقت درباره ایج می گوید : کردان شبانکاره که از بازماندگان ساسانیان بوده است در ایج سلطنت می کرده
است. که ایالت تحت سلطنت او شامل شهرهای استهبان ،نی ریز و داراب بوده است که به مدت 29 سال حکومت می کرده

است. که پایتخت آن ایگ (در مجاورت ایج کنونی استهبان) بوده است.
در سال 658 قمری مظفرالدین شبانکاره به قتل رسید و دژایج به سپاه مغول تسلیم شد .

منبع [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]