همانطور که در مطالب قبلی گفتیم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] معمولا به دو منظور انجام می شود یکی برای دریافت جدیدترین مطالب علمی هر رشته و یا برای ارسال مقاله به مجلات معتبر برای چاپ مقاله و یکی از رشته هایی که بیشتر بهترجمه مقاله آن نیاز دارید رشته فیزیک است که هرساله همایش ها و کنفرانس های بسیاری برگزار می شود و در آن مقاله های بسیاری هم ارائه می گردد.


که می توانید یا این مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها را ترجمه مقاله کنید تا از جدید ترین مطالب رشته خود با خبر شوید و یا از آن ایده بگیرید تا برای خود مقاله مفید و خوب بنویسید. همچنین می توانید مقاله ای جدید بنویسید و آن را [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کنید و به مجلات معتبر برای چاپ مقاله بفرستید.


فقط باید توجه داشته باشید که برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از فارسی انگلیسی برای ارسال مقاله به مجلات باید فرمت مقاله درخواستی و یا پیشنهادی آن مجله را دانلود کنید و طبق آن فرمت مقاله خود را [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کنید و سعی کنید مقاله شما طبق ان فرمت کمل باشد و همه اجزا را داشته باشد تا به راحتی توسط داوران آن مجله تایید گردد.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]