عمل سفید کردن دندان یا بلیچینگ هر چند دندان‌ها را درخشان‌تر می‌کند، اما به تمام بیماران توصیه نمی‌شود. به همین دلیل باید پیش از اقدام برای سفید کردن دندان‌ها به‌ ویژه در شرایط زیر با دندان‌پزشک مشورت کرد:

 • بدرنگ یا حساس بودن دندان‌ها
 • ترمیم های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] (همرنگ دندان)
 • پوسیدگی دندان‌ها
 • وجود لکه‌های سفیدرنگ روی دندان‌ها
 • عفونی بودن لثه
 • وجود پل (بریج)، روکش یا دیگر جایگزین‌های دندان در دهان، به‌ ویژه برای دندان‌های جلویی

ماندگاری نتیجه عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با توجه به نوع درمان انجام شده و نوع تغذیه 4 تا 12 ماه است. تغذیه از آن رو مهم است که بعضی خوراکی‌ها مانند تمشک، قهوه و چای دندان‌ها را لک می‌کند.
اگر می‌خواهید بدون انجام درمان‌های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] لبخندی درخشان داشته باشید، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را به خوبی رعایت کنید.
شیوه تأثیرگذاری سفیدکننده‌ها
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
در اصل عملی زیبایی است که لکه‌ها را از روی دندان می‌زداید و لبخندی زیبا و درخشان را به ارمغان می‌آورد. البته بلیچینگ نیز مانند تمام عمل‌های زیبایی نمی‌تواند DNA را تغییر دهد. رنگ اصلی و طبیعی دندان تغییرناپذیر است و نمی‌توان دندانی با رنگ متفاوت از دندان‌های شیری یا دائمی داشت. البته [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] زیبایی می‌تواند ساختار طبیعی دندان را با مواد سنتزی مانند ونیر، روکش یا [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] جایگزین کند و رنگ پایه طبیعی دندان را تغییر دهد.


سفید کردن دندان‌ها با لیزر در مطب
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


پس از معاینه دندان‌ها، لثه‌ها و ساختار استخوانی نگه‌دارنده تعیین می‌کند که آیا متقاضی مناسبی برای عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به شمار می‌روید یا خیر. چنانچه تصمیم بگیرید که دندان‌ها را در مطب توسط [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سفید کنید، مراحل زیر انجام می‌شود:
-در مرحله آماده‌سازی لب‌ها و لثه‌ها پوشانده می‌شود تا فقط دندان‌ها مشخص باشد و در معرض نور لیزر قرار بگیرد.
-ژل سفیدکننده قوی روی دندان‌ها زده می‌شود.
-نور لیزر به مدت 15 دقیقه روی دندان‌ها تابانده می‌شود تا ژل نفوذ بهتری داشته باشد و دندان‌ها را سفید کند.
-فرایند استفاده از ژل و تابش نور دو بار دیگر تکرار می‌شود.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] -[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


عمل سفید کردن دندان یا بلیچینگ هر چند دندان‌ها را درخشان‌تر می‌کند، اما به تمام بیماران توصیه نمی‌شود. به همین دلیل باید پیش از اقدام برای سفید کردن دندان‌ها به‌ ویژه در شرایط زیر با دندان‌پزشک مشورت کرد:

 • بدرنگ یا حساس بودن دندان‌ها
 • ترمیم های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] (همرنگ دندان)
 • پوسیدگی دندان‌ها
 • وجود لکه‌های سفیدرنگ روی دندان‌ها
 • عفونی بودن لثه
 • وجود پل (بریج)، روکش یا دیگر جایگزین‌های دندان در دهان، به‌ ویژه برای دندان‌های جلویی

ماندگاری نتیجه عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با توجه به نوع درمان انجام شده و نوع تغذیه 4 تا 12 ماه است. تغذیه از آن رو مهم است که بعضی خوراکی‌ها مانند تمشک، قهوه و چای دندان‌ها را لک می‌کند.
اگر می‌خواهید بدون انجام درمان‌های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] لبخندی درخشان داشته باشید، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را به خوبی رعایت کنید.
شیوه تأثیرگذاری سفیدکننده‌ها
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
در اصل عملی زیبایی است که لکه‌ها را از روی دندان می‌زداید و لبخندی زیبا و درخشان را به ارمغان می‌آورد. البته بلیچینگ نیز مانند تمام عمل‌های زیبایی نمی‌تواند DNA را تغییر دهد. رنگ اصلی و طبیعی دندان تغییرناپذیر است و نمی‌توان دندانی با رنگ متفاوت از دندان‌های شیری یا دائمی داشت. البته [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] زیبایی می‌تواند ساختار طبیعی دندان را با مواد سنتزی مانند ونیر، روکش یا [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] جایگزین کند و رنگ پایه طبیعی دندان را تغییر دهد.


سفید کردن دندان‌ها با لیزر در مطب
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


پس از معاینه دندان‌ها، لثه‌ها و ساختار استخوانی نگه‌دارنده تعیین می‌کند که آیا متقاضی مناسبی برای عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به شمار می‌روید یا خیر. چنانچه تصمیم بگیرید که دندان‌ها را در مطب توسط [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سفید کنید، مراحل زیر انجام می‌شود:
-در مرحله آماده‌سازی لب‌ها و لثه‌ها پوشانده می‌شود تا فقط دندان‌ها مشخص باشد و در معرض نور لیزر قرار بگیرد.
-ژل سفیدکننده قوی روی دندان‌ها زده می‌شود.
-نور لیزر به مدت 15 دقیقه روی دندان‌ها تابانده می‌شود تا ژل نفوذ بهتری داشته باشد و دندان‌ها را سفید کند.
-فرایند استفاده از ژل و تابش نور دو بار دیگر تکرار می‌شود.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] -[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]