این سوال بسیار رایجی بین بیماران می باشد. به طور خلاصه باید گفت درمان
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
متحرک که توسط پلاک هایی از جنس آکریل همراه با گیرهای فلزی صورت می گیرد به دو منظور اصلی مورد استفاده قرار می گیرند: ردیف کردن دندانها و اصلاح رشد فک. در خصوص ردیف کردن دندانها، دستگاههای متحرک نسبت به دستگاههای ثابت محدودیت عملکرد بیشتری دارند. تا آنجا که تنها در مواردی که از بی نظمی دندانها بکار می روند که فقط نیاز به حرکت تاج دندانها باشد و نه ریشه آنها و از سویی فضای کافی از ابتدا برای مرتب کردن دندان کج موجود باشد. این سیستم عموما" در سنین کودکی به جهت عدم امکان بهره گیری از دستگاههای ثابت در این دوران به منظور ردیف نمودن موارد خاصی از نامرتبی دندانها قابل استفاده می باشد. با این وجود در زمینه اصلاح رشد فکی، دستگاههای متحرک عملکرد منحصر به فردی می توانند داشته باشند. امری که سیستم های ثابت نسبت به انجام آن ناتوان و یا بسیار کم توان هستند. از سویی درمان
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ثابت بیشتر برای رفع ناردیفی های دندانی (از شدت اندک تا موارد پیچیده) در شرایطی که دندانهای دائمی نسبتا کامل رویش یافته باشند مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین انتخاب سیستم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از حیث ثابت یا متحرک بودن بیش از آن که به سلیقه درمانگر و یا بیمار بستگی داشته باشد بر اساس نیاز بیمار و توانایی های این سیستم ها تعیین می گردد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]- [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]