حفظ فضای دندانهای دایمی از وظایف مهم دندانپزشک عمومی، متخصص دندانپزشکی کودکان و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می باشد. از دست رفتن زودهنگام دندانهای شیری ممکن است باعث کاهش فضای قوس دندانی شده و بدین ترتیب منجر به بهم ریختگی دندانهای دایمی، نهفتگی دندانهای دایمی، مشکلات زیبایی و یا اختلالات دندانی دیگر گردد. مراقبت صحیح و به هنگام از فضاهای دندانی به حفظ سلامت دندانها تا پایان عمر کمک می کند. در ادامه به بررسی انواع فضا نگهدار ها و اینکه کِی و چگونه مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم. ترجیح ما همواره بر پیشگیری و حفظ فضای دندانهای دایمی نسبت به انجام درمان های[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می باشد.

فضانگهدار ثابت دو طرفه فک پایین
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها معمولا" فضا نگهدار دو طرفه ثابت را نسبت به فضانگهدارهای متحرک ترجیح می دهند. زیرا داخل دهان راحت تر می مانند و ضمنا" دچار افتادن و یا شکستگی نیز نمی شوند. به عبارت دیگر کمتر به همکاری بیمار نیاز دارند.
فضا نگهدار ثابت یکطرفه فک پایین
این تصویر مثالی از یک فضا نگهدار ثابت یکطرفه است که متشکل از حلقه ای روی دندان کرسی اول دائمی و یک سیم استنلس استیل به منظور حفظ فضای دندان دائمی زیرین می باشد. این مدل از دستگاه یکطرفه که بند و لوپ خوانده می شود، در میان متخصصین اطفال و دندانپزشکان عمومی مورد اقبال فراوان است ولی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها معمولا" نگهدارنده دو طرفه را ترجیح می دهند زیرا از یکسو در صورت از دست دادن بقیه دندانهای شیری نیز قابل استفاده بوده واز سوی دیگر احتمال درآمدن و بلعیده شدن آن توسط کودک کمتر می باشد.
فضا نگهدار متحرک یکطرفه فک پاییناز نظر متخصصین [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] این دستگاهها خطرناک هستند و نباید مورد استفاده قرار گیرند. این دستگاهها به دلیل کوچک و متحرک بودن، احتمال درآمدن و متعاقبا قورت داده شدن و حتی انسداد راه هوایی کودک را به همراه دارند

فضا نگهدار دیستال شواین فضا نگهدار جهت پیشگیری از رویش رو به جلو دندان کرسی اول دائمی در موارد از دست رفتن زودهنگام دندان مولر دوم شیری به کار می رود. به عنوان مثال در این شکل روکشی روی دندان مولر اول شیری قرار گرفته است. بازویی از یک سو به این روکش لحیم شده و از سوی دیگر با قرارگیری داخل لثه جلوتر از مسیر رویش دندان کرسی اول دایمی قرار می گیرد.
این وسیله بیشتر توسط متخصصین اطفال بکار می رود، ولی متخصصین [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] معمولا" بیش از آنکه این ابزار را کمکی برای هدایت رویش دندان مولر اول دائمی بدانند به دلیل خطای شایع در قرارگیری دقیق بازوی آن نگران بروز مشکل برای مولر اول دائمی در حضور این دستگاه هستند.