کودکان خود را خوب بپوشانید تا هنگام [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اعتراض نکنند. به آن ها بگویید که آن ها را به مدت یک ساعت به پارک یا زمین بازی (یا محل انتخابی خود) می برید اما دوست دارید چند [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از آن ها قبل از رسیدن به لوکیشن واقعی شان بگیرید. ساده ترین کار برای ما رفتن به زمین بازی است، زیرا ما باید 10 دقیقه قبل از ورود به پارک پیاده شویم تا به آنجا برسیم.این ایده خوبی است که یک محل میانه ای برای توقف انتخاب کنیم.یک اسنک یا نوشیدنی گرم در فلاسک (آن را ساده و سبک نگه دارید) به همراه داشته باشید ، قول بدهید پس از گردش کوتاه خود در زمین بازی آن ها را به یک نوشیدنی گرم خوب در یک کافه نزدیک دعوت کنید، و یا وقتی به خانه رسیدید برای آن ها شکلات داغ درست کنید. (یا هرچیز دیگری که کارساز است و ما هم آنرا در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] انجام میدهیم!)