همانطور که برگزاری [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کارتونی و مورد علاقه کودکمان، تولدش را به یاد ماندنی تر می کند؛ [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با کاردستی های ساخت دست او نیز، لذت این جشن را برایش چندین برابر خواهد کرد.

اگر تولد کودکتان را با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] جشن می گیرید یا می خواهید میز [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کودکتان را تزیین کنید ما به شما پیشنهاد می کنیم که عروسک های کوچک فرشته را با کمک کودکتان در منزل ساخته و میز [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را با آن ها تزیین کنید.

همچنین، شما می توانید به تعداد مهمانان کوچولوتون عروسک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را ساخته و در پایان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] این کاردستی زیبا را به عنوان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به آنان هدیه دهید یا با آن اتاق کودکتان را تزیین نمایید.

کاردستی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یکی از جالب ترین کاردستی هایی است که می توانیم آن ها را با کمک کودکانمان بسازیم و پس از ساخت هم ساعت ها کودکان را سرگرم می کند چراکه می توان بوسیله آن ها یک نمایش عروسکی راه انداخت.

پس بیایید با همراهی کودکمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] زیبا بسازیم و میز[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] فرشته را زیباتر کنیم.