[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...][برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

بینی یکی از معرض دید ترین اجزای صورت می باشد به دلیل اینکه برجسته و شکل ساختمانی آن با سایر اجزای صورت متفاوت می باشد . [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تناسب بسیاری را در کل اجزای صورت فراهم می آورد و شما می توانید با[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ارتباط بهتری را با سایر اجزای صورت خود فراهم کنید به همین دلیل بینی در صورت به عنوان بخش مجزا و مستقل شناخته نمی شود .بینی در صورت هر فرد رابطه نزدیکی با گیشانی و چشم و نیز لب و چانه دارد که اگر بینی دارای نقص باشد می تواند بر سایر اجزا تاثیر داشته باشد .اگر فردی دارای چانه کوچکی باشد بینی شخص بزرگتر به نظر می رسد که در این حالت نه تنها باید [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]انجام دهد بلکه باید جراحی زیبایی چانه نیز انجام دهد .توجه نکردن به تناسب بینی با سایر اجزای صورت نتایج خوشایند و رضایت بخشی به همراه نخواهد داشت . خانم ها می توانند از سن پانزده سالگی اقدام به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نمایند و آقایان نیز می توانند در سن هفده سالگی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]انجام دهند .با افزایش سن هر فرد بافت های بینی فرد دچار افتادگی می شود و همین اتفاق موجب می شود که بر روی عملکرد بینی فرد تاثیر گذارد .در افراد مسن که خواستار [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]می باشند اگر نوک بینی آن ها با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بالا برود موجب می شود که راحت تر تنفس کنند .اگر نوک بینی فرد افتاده باشد موجب مسن تر نشان داده شدن چهره فرد می شود که با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می توان این مشکلات را حل کرد . افراد زیادی هستند که به دلیل افتادگی بینی خود به سختی نفس می کشند که راه حل این مشکل نیز [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می باشد.قبل از عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] فرد مورد معاینه و ارزیابی پزشک متخصص قرار می گیرد . بسیاری از افراد که می خواهند مورد عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] قرار بگیرند دلایل موجهی برای این کار دارند .عده ای به علت بزرگ و بدشکل بودن بینی و داشتن موقعیت اجتماعی بد در کار و یا زندگی زناشویی و یا حتی بدست آوردن اعتماد به نفس اقدام به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می کنند .
بر خلاف تصورات غلط که خیلی از افراد از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دارند این جراحی زیبایی در قابل توجهی ندارد و شما می توانید با خیالی آسوده عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را انجام دهید .
عمل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مراحل مختلفی دارد کهیکی از آن ها اصلاح کردن انحراف تیغه بینی می باشد و قوز استخوانی را برداشتن و ترمیم و درست کردن نوک بینی.