از مزیتهای این روش [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] پائین بودن هزینه مواد مصرفی می باشد و لیکن دور ریز مواد مصرفی از سایر روشهای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بیشتر است ، برشکاری زوائد طرح در حین مراحل تولید موجب می گردد که جداسازی قسمتهای اضافی در پایان کار براحتی صورت پذیرد و اثری بروی اصل جسم حاصله باقی نگذارد .

گرچه این روش ساخت سه بعدی یکی از سریعترین روشهای تولیدی جهت پروتو تایپینگ یا نمونه سازی سریع می باشد ولی به عنوان یک روش عمومی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] متداول نگردیده است و شرکتهای معدودی اقدام به تولید[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] برمبنای این تکنولوژی نموده اند. قطعات حاصله با این روش از وضوح و کیفیت قابل قبولی برخوردارند . مهمترین موارد کاربرد این نوع از[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در ساخت ماکت و ماکتسازی خصوصا ماکتهای مشتمل بر توپو گرافی منطقه و نیز ساخت احجام هنری و در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] رنگی می باشد .