[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] متن مثل ترجمه های عادی نیست .
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] متن ها بسیار کار سخت و پر دقتی است و نباید ساده گرفته شود .نمی توان متن های ترجمه تخصصی را صرفا به فردی که فقط مترجم است سپرد بلکه برای ترجمه کردن متن های تخصصی حتما باید به فردی متخصص واگذار شود .مترجم علاوه بر تسلط بر زبان میبایست به موضوع نیز تسلط کافی داشته باشد و زوایای مختلف موضوع را بشناسد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]مهمترین رکن در ترجمه، محتوایی متن می باشد .ترجمه مقاله های ساده و ترجمه کتاب ها کاملا متفاوت تر ار متون تخصصی است و مسلما ترجمه متون تاریخی، ادبی، علمی و عرفانی با یکدیگر کاملا متفاوت است. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یکی از پرکارترین ترجمه هاست که هر دانشجویی متناسب با دوره تحصیلی خود، با این مسئله روبرو است. هر چند توصیه می شود که دانشجو، خود اقدام به ترجمه نماید تا بهتر متوجه متن بشود ولی با این حال برخی دانشجویان به دلیل عدم تسلط به زبان و یا نداشتن وقت کافی، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خود را به مترجمین می سپارند. حال مترجم باید به این مسئله توجه داشته باشد که [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، ویژگی هایی دارد که ان را از سایر ترجمه ها متمایز می کندیکی از رشته های مرتبط با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] رشته کامپیوتر است که هم خود دانشجویان این رشته بسیار به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نیاز دارند و هم خودشان در طراحی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نیز مهارت دارند و می توانند اینگونه سایت هایی را طراحی کنند.امروز می خواهیم یک دیکشنری تخصصی و جامع از رشته کامپیوتر در این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] منتشر کنیم تا به راحتی بتوانید بدون نیاز به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مشکلات ترجمه ای خود را یر طرف کنید.