پرینت سه بعدیهمانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم برای اینکه بتوانید پرینت ۳ بعدی را انجام بدهید نیازمند فایل طراحی شده سه بعدی می باشیم که از دو روش فایل سه بعدی قابل تهیه است یکی اینکه از سایتهائی که طرحهای سه بعدی آماده ارائه می دهند دانلود نموده و دیگر اینکه طرح مورد نیاز را خود یا افراد واسطه برایمان طراحی نمایند . سپس آن را به دستگاه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بدهید تا پرینت سه بعدی انجام بشود.
اما برای اینکه بتوانید یک فایل و یا یک طرح سه بعدی را [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بکنید باید روی طرح تغییراتی را انجام دهید تا دستگاه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بتواند طرح سه بعدی مدنظر شما را پرینت سه بعدی کند. باید توجه داشته باشید که برای ایجاد طرح [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]می توانید از نزم افزار هایی چون Maya catia , Sketchup Autocad , Solidwork , Rhino , 3d Max , Inventor و… استفاده کنید و خروجی فایل با فرمتهای STL , OBJ , AMF بگیرید چرا که این سه فرمت فایل مشترک غالب پرینتر های سه بعدی می باشند و این فایل خروجی را به وسیله نرم افزار هایی چون CURA , SLIC3 و … از مدل سه بعدی به کدهای G-Code که زبان واسطه پرینتر های ۳ بعدی است تبدیل می نماید.
البته در نرم افزارهای مهندسی چنانچه امکان خروجی به فرمت STP میسر باشد ، بهتر است جهت بهره مندی از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اقدام به ارسال فایل با فرمت STP که قابلیت ویرایشات هندسی را دارد ، نمائید .
باید توجه داشته باشید که در زمان طراحی برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید دیواره ها و بقیه اجزا دارای ضخامت باشند . در پرینت سه بعدی طرحهای بدون ضخامت که با دستورات ورقه ای (Shell) ترسیم شده اند فقط در صورت ایجاد ضخامت و یا محصور بودن به یک حجم بسته ( مانند بادکنک ) قابل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هستند.