مناسب بودن درمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ثابت در جلسه مشاوره با استفاده از ابزار تشخیصی تعیین می‌شود. بریس ثابت تقریباً برای تمام بیماران ارتودنسی مناسب است و به دلیل قابلیت حرکت دادن زیاد دندان‌ها غالباً بهترین درمان برای بیماران دچار اختلال‌های پیچیده محسوب می‌شود. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ثابت بهترین انتخاب برای بیمارانی است که خواستار نتایج تضمین شده هستند، چرا که موفقیت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به شدت به همکاری خود بیمار در استفاده از بریس بستگی دارد.