اولین سطح ، عبارت است از رعایت کردن روال متداول نگارش معیار که نمام قواعد صوری ارائه مطلب را شامل می شود، و از زبانی به زبان دیگر متفاوت خواهد بود : علایم اختصاری قراردادی - به عنوان مثال عناوین مودبانه ؛ واحد های زمان و مقیاس ؛ شکل های اعداد و نماد ها؛ هجی واژه ها؛و علایم سجاوندی و سایر علایم مورد استفاده در زبان. این سطح همچنین شامل آداب و رسوم مکاتبات اداری و تجاری و سایر برچسب ها، رمز ها و قرارداد های مورد استفاده در متون کاربردی خواهد بود.قواعد دستور زبان نیز در اولین سطح جرح و تعدیل زبان، ایفای نقش خواهند نمود. البته از لحاظ قواعد دستور زبان نیز دراولین سطح جرح و تعدیل زبان ، ایفای نقش خواهند نمود. البته از لحاظ نظری هر دانشجوی تازه وارد به دانشگاه که مایل به گذراندن رشته [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است، پیشاپیش باید تسلط کافی بر دستور زبان داشته باشد.
ولی واقعیت، امر کاملا دیگری است. با وجود این، جای آموزش نظاممند دستور زبان، در دوزه درسی ترجمه نیست، زیرا انجام این کار، دوره درسی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را از اهداف اصلی خود منحرف خواهد کرد. هردانشجویی باید مسئولیت تسلط بر دانش دستور زبان را شخصا به عهده بگیرد. تصور اینکه فردی بتواند اقدام به یادگیری [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نماید، البته بدون آنکه تسلط کافی بر هجی واژه ها، نحو زبان، و علایم سجاوندی داشته باشد، مشکل است.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] - [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]