کف سابیبرای کفسابی هر سطحی باید با اطلاعات کافی در مورد آن کف پوش داشته باشید تا بتوانید به خوبی کف سابی را انجام دهید زیرا اگر از دستگاه کف سابی مناسب و یا ساب مناسب استفاده نکنید حتما یا به کف آسیب وارد می شود و یا به دستگاه.یکی از کف پوش های پر استفاده کفپوش های چوبی است که در دو نوع کف پوش چوبی نرم و خشک و سخت موجود است که نوع سخت ان برای کف سابی مناسب تر است و خروجی ان بعد از کفسابی زیبا تر خواهد بود.دسته دیگر از کفپوش ها کفپوش های سرامیکی و سنگی هستند که ماده اولیه همه آن ها خاک رس می باشد که این نوع کف پوش هم قابلیت کف سابی دارد ولی باید از روش و دستگاه های خاصی برای کف سابی این کفپوش استفاده کرد.برای کفسابی هر کفپوشی ابتدا باید به جنس ان توجه کنید و سپس با استفاده از روش خاصی با ساب های خاصی آن را کف سابی کنید.