[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

برای پرهیز از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بد باید اصولی را رعایت کنید تا طرح دلخواه شما چاپ شود در غیر اینصورت ممکن است جسم به صورت ناقص پرینت ۳ بعدی شود و یا به شکل دفرمه و در هم پیچیده [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] گردد.
یکی از مشکلات پرینت سه بعدی عمده ای که تازه کاران دارند این است که جسمی را که [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می کنند تاب برمی دارد .دلیل این مشکل این است که پیوند فیزیکی بین لایه ها به درستی برقرار نمی گردد و به اصطلاح لایه ها به هم جوش نمی خورند. پدیده فیزیکی ساده انقباض باعث می گردد که در هنگام سرد شدن لایه ها منقبض شده و از حالت اولیه خود خارج می شوند و ممکن است کج شوند .
عوامل زیر در بروز این مشکل نقش آفرینند .

-عدم استفاده از مواد مستعد شرینک (shearing) . بدترین این متریال به تجربه بنده استال و سپس ABS می باشد .
-فساد مواد مصرفی که رطوبت جذب کرده و یا بیش از حد خشک گردیده باشند .
-وجود جریانات هوائی مزاحم در محیط [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-عدم رعایت دمای مناسب نازل جهت تزریق مواد .