امروزه دیگر جک در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یکی از ملزومات است و جندلی ای که جک نداشته باشد دیگر کاربرد ندارد زیرا جک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] علاوه بر اینکه قابلیت تنظیم ارتفاع را میدهد همچنین قابلیت چرخش را به صندلی اداری می دهد.

جک های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در اصل با فشار گاز نیتروژن کار می کنند و سا ختار آنها به صورت دو استوانه با قطر های متفاوت است که استوانه با قطر کوچکتر در استوانه با قطر بیشتر حرکت می کند و هر زمانی که شما اهرم صندلی را فشار می دهد دکمه سر سیلندر گاز باز می شود و اگر شما روی صندلی باشید صندلی به پایین می رود ولی اگر شما روی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نباشید صندلی تا اخرین حد خود بالا می اید.

یکی دیگر از کارکرد های مهم جک صندلی اداری این است که این جک ها به شما اجازه چرخش 360 درجه ای را می دهند با توجه به اینکه استوانه با قطر کمتر در استوانه با قطر بیشتر می چرخد و امکان چرخش 360 درجه ای را بدون حرکت دادن [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] فراهم می آورد.