[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید متناسب با هر شرایط کار ویژگی های خاصی داشته باشد که در برای آن شرایط مناسب باشد. به عنوان مثال برای لباس ایمنی کار آتش نشانی و یا کارگران راهداری باید لباس هایی با نوارهایی از شبرنگ بپوشند تا در تاریکی به خوبی مشخص شوند. این نوار شبرنگ معمولا برای جلوگیری از برخورد در شب با افراد به شلوار و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دوخته می شوند .رانندگان لیفتراک و جرثقیل، کارگران حاشیه جاده و خطوط لوله و نیز کارکنانی که مسئول واکنش در شرایط اضطراری هستند ، از جمله کسانی هستند که به این نوع لباس ایمنی کار نیاز دارند.روی این نوار ها لایه نازک فسفر وجود دارد که با برخورد نور به این لباس ها بازتاب می کنند بعضی از مواد هستند که تنها با برخورد نور به آنها بازتاب می کنند و بعضی دیگر نیز هستند که مدتی پس از قطع شدن نور باز هم بازتاب نور را انجام می دهند که به این مواد فلورسنت می گویند که معمولا به رنگ سبز وجود دارند اما رنگ های دیگر آن را هم می توان به وجود آورد. از این نوار های شبرنگ باید دور کمر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و همچنین در دور پاها هم دوخته شود تا به طور کلی مشخص کند که فردی در آن مکان وجود دارد.