ترجمه فوری به ترجمه ای گفته می شود که در آن تنها به دنبال ترجمه متن هستیم و فقط می خواهیم که مفهوم کلی متن را برسانیم پس نیازی نیست تک تک کلمات در جای خود به درستی ترجمه شوند و می شود با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] این ترجمه را انجام داد.

برای اینکه بتوانید ترجمه فوری انجام دهید می توانید متن انگلیسی را مطالعه نموده و تا هرجایی را که می توانید ترجمه کنید اگر به واژه ای رسیدید که ترجمه آن را نمی دانستید می توانید با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هایی مثل گوگل ترنسلیت حدود ترجمه ان واژه را بیابید و با استفاده از قرائن در متن و همچنین حس خود ترجمه دقیق ان واژه را در آن جمله تشخیص دهید.
نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر واژه ای که ترجمه آن را نمی دانستید و در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نیز ترجمه نامفهومی را دریافت کردید باید بدانید که آن واژه یک اصطلاح خاص است که باید معنی آن را از راه های دیگری مثل دیکشنری بدست اورید.