اکوساندر (Echo Sounder) در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
اکوساندرها وسایلی بـوده که از طریق امواج اکوستیکی (صوتی)کار می کنند و از طـریق این امـواج عمق بستر کـف دریـا تعـیین میگردد. در این روش بر اساس زمان رفت و برگشت امواج صوتی طـبق فـرمول زیر می توان عمق بستر دریا را بـه دست آورد و نقشه توپوگرافی را تهیه نمود.
X=v.t
= v سرعت امواج صوتی ارسال شده
= t زمان رفت و برگشت امواج صوتی ارسال شده
X = عمق بستر دریا
: Transmitter امواج الکتدیکی تولید میکند.
: Switch امواج الکتریکی را به Transducer وارد میکند.
: Transducer امواج الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل کرده و به کف دریا ارسال میکند.
: Recorder وسیله ای برای ثبت زمان رفت و برگشت امواج صوتی است.
معایب عمق یابی به روش اکوساندر
پارامترv که به دلیل شور بودن و املاح موجود درآب سرعت تغییر میکند که باید میزان آن را اندازه گیری نمود و پارامتر آن را تصحیح کرده تا به صورت دقیق عمق تهیه شود.
ارتفاع Transducer که این پارامتر به مکان قرارگیری آن بر روی قایق بستگی دارد و با کوچکترین تغییر میزان عمق تغییر میکند .
lab top هنگ میکند.
تعیین موقعیت با اکوساندر تک بیم (Single Beam) در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
در این روش اکوساندر به صورت نقطه ای برداشت میکند، که برای تهیه چارت های دریایی استفاده میشود.
تعیین موقعیت با اکوساندر Multi Beam
در این روش با یک سری دسته اشعه سر و کار است که این اشعه ها به کف دریا فرستاده شده و پس از برخورد به کف دریا همان اشـعه ها بر میگردد. ایـن روش کـمی پیچیده است، چون اکوساندر باید بتواند تشخیص دهـد، که کـدام اشعه را گـرفته است. تعیـین موقیت با اکـوساندرMulti Beam دید بیشتـری از تـوپوگرافی به ما می دهد ولی از لـحاظ دقـت شاید از تـک بیم کمتر باشد.
مزیت این روش جلوگیری از افتادن گپ میباشد و یکی از معایب آن گران بودنش میباشد.
تعیین موقعیت با (Side Scan Sonar (S.S.S) در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
این دستگاه به صورت مایل به کشتی نصب شده، عکس میگیرد و این عکس با درجات خاکستری مشخص می شود و مـزیت این روش این است که بـه صورت On-Line میتوان عکـس کـف دریا را مشاهده کرد و برای تعیین موانع هم از این روش استفاده میشود.
این عکس می تواند بر روی نقشه توپوگرافی Geo Refrence شده و یک DTM یا DEM را از سطح دریا تهیه نمود.
اگر هواپیمایی سقوط کرده باشد از این سیستم یعنی S.S.S می توان استفاده کرد، که کف دریا را جاروب می کند و عکس میگیرد و این یکی از کاربرد های این روش میباشد.
تعیین موقعیت با (Laser Interfrometry Detection And Ranging (LIDAR) تداخل سنجی
مـاهواره ها در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
این روش تقریبا شبیه کارهایی است که در فتوگرامتری صورت میگیرد.
این روش مثل طریقه کار دوربین های عکاسی است که یک لیزری از هواپیما فرستاده میشود و به کف دریا برخورد میکند و به خود هواپیما بر میگردد، سپس کافی است ارتفاع کف دریا تا سطح آب موجود باشد که این ارتفاع با یک وسیله دیگر سنجیده می شود و سپس ارتفاع هواپیما از سطح دریا به دست می آید.


خواندن 7 دفعه