صعود پرافتخار ایران را به جام جهانی روسیه را تبریک میگم....بکوب این لایکو...شادی کن....ایول بگو