بسیاری از کودکان و نوجوانان (و برخی بزرگسالان) نمی دانند که چگونه در حضور براکت های ارتودنسی باید مسواک بزنند یا گمان می کنند که اساسا” نمی توان در صورت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ثابت نخ دندان کشید. در حالیکه، کشیدن روزانه نخ دندان در مدت زمانی که روی دندانهایتان براکت های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] قرار دارد به دلیل تجمع خرده های غذایی دور براکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این امر می تواند ریسک بروز حفرات پوسیدگی و ناراحتی لثه ها را در صورت وجود کربوهیدرات داخل غذای مصرفی کاهش دهد.


هر شب بعد از مسواک زدن و قبل از خواب باید با کشیدن نخ دندان از تمیز بودن دندانهای خود در نواحیی که با مسواک تمیز نشده اند اطمینان حاصل کنید. آماده باشید که تا زمانی که روی دندانهای خود براکت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دارید می بایست سه برابر مدت زمان معمول برای بهداشت دهانی خود وقت صَرف کنید. نگران نباشید، ارزشش را دارد. زیرا این امر ضمن کاهش احتمال پوسیدگی دندانها و ناراحتی لثه ها سبب می شود دندانهای شما در پایان موقع برداشتن براکت ها بهتر به نظر برسند. همیشه به خاطر داشته باشید که مسواک زدن و کشیدن مرتب نخ دندان باعث لبخندی تأثیرگذار می شود.


نحوه کشیدن نخ دندان
نخ دندان یک بافته نایلونی است که برای برداشتن خرده های غذایی و پلاک بین دندانی بکار می رود. کشیدن نخ دندان هنگامی که روی دندانهای خود براکت ارتودنسی دارید مشکل تر و در عین حال از هر زمان دیگری مهمتر است. این کار برای بیماران [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به دو شیوه صورت می گیرد:


استفاده از سوپر فلاس
یک نوار سوپرفلاس سه بخش دارد:

  • یک انتهای محکم و مستقیم
  • یک قسمت میانی اسفنجی
  • یک انتهای نخ معمولی


مرحله اول: بخش انتهایی محکم و مستقیم نخ را از زیر وایر بین دو دندان رد کنید.
مرحله دوم: انتهای معمولی نخ را به آرامی به ناحیه تماس بین دو دندان برده و با حرکتی C شکل به صورت بالا و پایین به دیواره هر دندان بکشید.
هر دو مرحله را برای هر دندان تکرار کنید. پس از کشیدن نخ دندان بین سیم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و براکت ها نوبت به دندانهای دیگری که روی آنها براکت نیست می رسد که به روش معمول انجام خواهد شد. همیشه پس از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان، دهان خود را با آب بشویید.


استفاده از فلاس تریدر
فلاس تریدر ارتودنسی ابزاری یک بار مصرف و ارزان است که به راحتی در هر مغازه ای که مسواک و خمیر دندان یافت می شود قابل دسترس می باشد. طول کوتاهی از نخ دندان را داخل فلاس تریدر رد کرده و سپس به کمک فلاس تریدر نخ را از پشت سیم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] عبور دهید. در ادامه نخ را در ناحیه تماس دندانها بالا و پایین ببرید.


نکات مهم در کشیدن نخ دندان ارتودنسی
اگرچه کشیدن نخ دندان در حضور براکت ها کار مشکلی است ولی با رعایت نکات ذیل می توان آن را تسهیل نمود:
بسیاری از کودکان و نوجوانان (و برخی بزرگسالان) نمی دانند که چگونه در حضور براکت های ارتودنسی باید مسواک بزنند یا گمان می کنند که اساسا” نمی توان در صورت ارتودنسی ثابت نخ دندان کشید. در حالیکه، کشیدن روزانه نخ دندان در مدت زمانی که روی دندانهایتان براکت های ارتودنسی قرار دارد به دلیل تجمع خرده های غذایی دور براکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این امر می تواند ریسک بروز حفرات پوسیدگی و ناراحتی لثه ها را در صورت وجود کربوهیدرات داخل غذای مصرفی کاهش دهد.
هر شب بعد از مسواک زدن و قبل از خواب باید با کشیدن نخ دندان از تمیز بودن دندانهای خود در نواحیی که با مسواک تمیز نشده اند اطمینان حاصل کنید. آماده باشید که تا زمانی که روی دندانهای خود براکت ارتودنسی دارید می بایست سه برابر مدت زمان معمول برای بهداشت دهانی خود وقت صَرف کنید. نگران نباشید، ارزشش را دارد. زیرا این امر ضمن کاهش احتمال پوسیدگی دندانها و ناراحتی لثه ها سبب می شود دندانهای شما در پایان موقع برداشتن براکت ها بهتر به نظر برسند. همیشه به خاطر داشته باشید که مسواک زدن و کشیدن مرتب نخ دندان باعث لبخندی تأثیرگذار می شود.


رعایت بهداشت دندانها و کشیدن صحیح نخ دندان سبب ایجاد لبخندی زیبا می گردد

کشیدن نخ دندان ارتودنسی سبب لبخندی زیبا و بدون پوسیدگی بعد از باز کردن براکت های ارتودنسی می گردد
نحوه کشیدن نخ دندان
نخ دندان یک بافته نایلونی است که برای برداشتن خرده های غذایی و پلاک بین دندانی بکار می رود. کشیدن نخ دندان هنگامی که روی دندانهای خود براکت ارتودنسی دارید مشکل تر و در عین حال از هر زمان دیگری مهمتر است. این کار برای بیماران ارتودنسی به دو شیوه صورت می گیرد:


استفاده از سوپر فلاس
یک نوار سوپرفلاس سه بخش دارد:
یک انتهای محکم و مستقیم
یک قسمت میانی اسفنجی
یک انتهای نخ معمولی
سوپر فلاس ارتودنسی سه قسمت دارد یک انتهای محکم، یک انتهای نخ معمولی و یک بخش میانی اسفنجی

استفاده از سوپرفلاس ارتونسی، مرحله اول رد کردن انتهای محکم نخ از زیر سیم ارتودنسی استاستفاده از سوپرفلاس ارتودنسی در مرحله دوم به صورت رد کردن نخ به ناحیه تماس دندانی استاستفاده از سوپرفلاس ارتودنسی در مرحله سوم به صورت کشیدن نخ دندان در ناحیه تماس دندانی به زیر لثه می باشد
مرحله اول: بخش انتهایی محکم و مستقیم نخ را از زیر وایر بین دو دندان رد کنید.
مرحله دوم: انتهای معمولی نخ را به آرامی به ناحیه تماس بین دو دندان برده و با حرکتی C شکل به صورت بالا و پایین به دیواره هر دندان بکشید.
هر دو مرحله را برای هر دندان تکرار کنید. پس از کشیدن نخ دندان بین سیم ارتودنسی و براکت ها نوبت به دندانهای دیگری که روی آنها براکت نیست می رسد که به روش معمول انجام خواهد شد. همیشه پس از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان، دهان خود را با آب بشویید.


استفاده از فلاس تریدر
فلاس تریدر ارتودنسی ابزاری یک بار مصرف و ارزان است که به راحتی در هر مغازه ای که مسواک و خمیر دندان یافت می شود قابل دسترس می باشد. طول کوتاهی از نخ دندان را داخل فلاس تریدر رد کرده و سپس به کمک فلاس تریدر نخ را از پشت سیم ارتودنسی عبور دهید. در ادامه نخ را در ناحیه تماس دندانها بالا و پایین ببرید.
فلاس تریدر ارتودنسی برای عبور دادن نخ دندان معمولی از زیر سیم ارتودنسی بکار می رود

نکات مهم در کشیدن نخ دندان ارتودنسی
اگرچه کشیدن نخ دندان در حضور براکت ها کار مشکلی است ولی با رعایت نکات ذیل می توان آن را تسهیل نمود: