امروزه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کاربرد های بسیار زیادی دارد که می توانید با استفاده از پرینت سه بعدی انواع وسایل مورد نیاز خود و حیاتی را با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تولید کنید. زیرا ممکن است تولید همان وسیله با مواد دیگر و یا با روش های دیگر ممکن است. هزینه بسیار زیادی داشته باشد و یا ممکن است اصلا نتوان آن وسیله را به دلیل طراحی و ساخت خاص آن به روش دیگری تولید کرد.
امروزه با استفاده از پرینت سه بعدی می توان هر گونه طرحی را که در ذهن خود دارید را پیاده کنید و به وسیله دستگاه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] آن وسیله را پرینت سه بعدی کنید. به دلیل این خاصیت می توان از آن برای پرینت سه بعدی مبلمان شهری و همچنین طراحی وسایل خاص برای دیزاین داخلی استفاده کنید.
یکی دیگر از کاربرد ها در معماری این است که می توانید با استفاده از پرینت سه بعدی ماکت ها را با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با هر طرح و رنگی که می خواهید پرینت سه بعدی کنید.
در ادامه تعدادی از مبلمان شهری و ماکت های تولید شده با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را می بینید که می توانید از آنها در ساخت وسایل مدنظر خود ایده بگیرید.